PROJELER

PROJE DETAYLARI

14 215 ha alanın sulanması ve 8 000 ha alanın arazi toplulaştırması yapılacak olup; İş kapsamında: 77 554 m CTP boru, 312 142 m HDPE Boru ve 2 452 adet muhtelif büyüklükte sanat yapısı yapılacaktır.

S1-B1 Anaboru hattı sulama şebekesi; kuzeyde Danacılı, Üçdut ve Yeşilova köyleri, batıda Çatalhüyük ve Mercimek köyleri, batıda Gümürdülü, Soysallı, Isırganlı ve Burhaniye köyleri ile güneyde Ceyhan nehrine kadar uzanmaktadır.

İş kapsamında 14 215 ha (brüt) alan sulanacaktır.

Bu iş kapsamında;

  • S1-B1 Ana Boru Hattının KM:6+988,24-29.448,81 arasındaki tüm imalatlar,
  • Yedek 1 (Y1) şebekesindeki imalatlar hariç olmak üzere tüm yedek ve tersiyer şebeke imalatları,
  • 389 696 m Boru (77 554 m CTP + 312 142 m PE100)
  • İmalatı yapılan sahanın 24 ay boyunca işletme bakım ve onarımı
  • 5 Adet Yatay Sondaj Geçişi
  • 530.000 m İşletme bakım yolu yapımı
  • 2.452 Adet sanat yapısı imalatı
  • 8.000 ha sahanın toplulaştırma işlemleri
Webolizma